Input:

Výkaz zisku a ztráty a hodpodářská činnost

4.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V § 5 odst. 3 a 4 vyhl. č. 410/2009 Sb. se uvádí, že ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření ve dvou sloupcích: za hlavní a hospodářskou činnost. Příspěvková organizace zřízená USC dává do sloupce hospodářská činnost jen náklady a výnosy za doplňkovou činnost povolenou ve zřizovací listině nebo i náklady a výnosy za činnosti, které jsou účtovány v hlavní činnosti, ale u PO zdaňovány vždy (§ 18