Input:

Vyčerpání fondu

4.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám dotaz k čerpání fondu odměn příspěvkové organizace města. Existuje nějaký termín, do kterého se musí fond odměn vyčerpat? Např. do dvou let od tvorby fondu?

Odpověď:

Zásady pro tvorbu a čerpání fondu odměn příspěvkových organizací jsou upřesněny v § 32 zákona č. 250/2000 Sb. V § 32 odst. 3 je uvedeno, co lze z fondu odměn v běžném kalendářním roce hradit

  • odměny zaměstnancům a
  • přednostně se hradí případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle