Input:

Vrácení školného zaměstnancem z důvodu předčasné výpovědi

8.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Se zaměstnancem bylo dohodnuto hrazení školného s podmínkou setrvání v organizaci po určitou dobu. Jak zaúčtovat poměrnou část nákladů, kterou zaměstnanec musí vrátit z důvodu předčasné výpovědi?

Dotaz:

Jsme PO zřízená ÚSC. Staniční sestra si v letech 2003-2006 zvýšila kvalifikaci na Bc. Zaměstnavatel hradil zaměstnanci po dobu zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy. Závazek byl sjednán na setrvání zaměstnance po dobu 5