Input:

Vrácení přeplatku pojišťovně u PO

5.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

PO fakturuje zdravotní pojišťovně výkony, pro které si vždy na konci roku vytváří dohadné položky. V r. 2013 však na základě jistých informací a skutečností dohadnou položku nevytvořila. Rok byl považován za vypořádaný.

Situace se změnila. Nyní PO obdržela Finanční vypořádání r. 2013, ze kterého vyplývá, že PO vrátí pojišťovně přeplatek za r. 2013. Tzn. půjde o snížení výnosů r. 2013.

Částka je to významná dle §26 odst.2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009