Input:

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

5.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Náš nadřízený orgán krajský úřad nám doporučuje vést zjednodušenou formu účetnictví. Naše příspěvková organizace účtuje odděleně 2 pracoviště. Je možné vést účetnictví zjednodušenou formou i v tomto případě?

Odpověď:

Pokud zřizovatel rozhodl o tom, že jím zřízená příspěvková organizace povede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pak toto rozhodnutí musí být vydáno před zahájením účetního období 2010. Dodatečně v průběhu roku je takové rozhodnutí