Input:

Věcné břemeno a DUZP

5.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V souvislosti s vystavováním daňových dokladů za zřízení věcného břemene na základě uzavřených smluv řešíme správné datum uskutečnění zdanitelného plnění. Ve smlouvě uvádíme, že "za datum zdanitelného plnění je považováno datum vkladu práva zapsaného v katastru nemovitostí". Je tento datum s ohledem na § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. a § 21, odst. 5 písm. b) správný? Lze považovat den, ke kterému dochází k převodu práva nebo poskytnutí práva k využití