Input:

Užívání cizího majetku

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO řízená obcí. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od s. r. o. jsme obdrželi nový automobil a to na základě smlouvy. Dohodnutá doba používání automobilu je v délce 6 let, a to za částku 1 Kč ročně. Chceme tento automobil po dobu 6 let evidovat na podrozvahovém účtu, jak tento cizí majetek ocenit?

Odpověď:

Na účet podmíněného závazku z důvodu úplatného užívání cizího majetku (964) zařadíte automobil ve výši závazku, který byste museli uhradit,