Input:

Užití mobilního telefonu k soukromým účelům

11.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak máme postupovat (platba a daně) v případě, že naše organizace zakoupí zaměstnancům mobilní telefony a ti potom část hovorů využívají k soukromým účelům.

Odpověď:

Pro účely daní z příjmů je podstatné, jestli firma (zaměstnavatel) posléze požaduje po zaměstnancích úhradu (náhradu) výdajů za jejich soukromé hovory nebo nikoliv. Obecně přitom platí, že výdaje (náklady) za soukromé telefonáty zaměstnanců nejsou u jejich zaměstnavatele daňově