Input:

Uvolnění pedagoga z důvodu výkonu funkce starosty

21.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO USC. 1) Jeden pedagog se stal starostou. Má nárok na čerpání FKSP (jako osoba dočasně uvolněná pro výkon funkce)? 2) Na kolik dnů dovolené má pracovník, který má smlouvu na 12 hodin týdně, nárok?

Odpověď:

1) Zákoník práce právo zaměstnance na plnění z FKSP ani z jiného sociálního fondu neupravuje ani obecně právo na toto plnění jinými právními předpisy upraveno není. Ohledně plnění z FKSP stanoví zákoník práce v § 225 pouze to,