Input:

Uveřejňování smluv podle zákona o veřejných zakázkách

3.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola, PO, platí pro nás povinnost ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. § 147a - uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů?

Odpověď:

Povinnosti vypočtené v ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují na všechny veřejné zadavatele, není-li stanoveno jinak. Při posuzování, zda se dané povinnosti vztahují na konkrétního