Input:

Úspora daňové povinnosti

11.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. V roce 2011 jsme si v daňovém přiznání snížili podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmu základ daně o 300 000 Kč. V jaké výši a jakým způsobem prokážeme finančnímu úřadu použití daňové úspory pro hlavní činnost (lhůta 3 roky) a jak o tom účtovat v účetnictví? Účtuje se o této vyčíslené daňové úspoře, kterou prokazujeme, i v podrozvaze? Pokud ano, na jaký účet?

Odpověď:

Úspora daňové povinnosti je součást zlepšeného