Input:

Úrok z prodlení u DPH

9.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace ÚSC. Jak správně zaúčtovat platební výměr na úrok z prodlení u DPH, které nebylo uhrazeno ke dni splatnosti. Tato částka byla v plné výši předepsána zaměstnanci k úhradě. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Použijete účet 541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení MD 541 – D 343
Předpis pohledávky vůči zaměstnanci, který to zavinil: MD 335 – D 649. Tento postup neovlivní výsledek hospodaření, protože se náklady a výnosy vyrovnají. Snižování nákladů (D