Input:

Uplatnění slevy na vyživované dítě

10.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Studentka ukončila studium v červnu (úspěšně vykonala státní závěrečnou zkoušku). Může rodič uplatnit slevu v měsíci červenci i srpnu? (předpoklad, že vyživované dítě nenastoupí do zaměstnání ani není uchazeč veden na Úřadu práce). Jak by to bylo v případě, kdy nastoupí do zaměstnání v září a současně začne studovat další vysokou školu?

Odpověď:

Pokud student vysoké školy řádně ukončí studium a je mladší 26 let, pak první měsíc po řádném skončení  VŠ