Input:

Uplatnění slevy na studenta

12.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Syn je studentem po celý kalendářní rok na Vš-kombinované studium, od dubna začal pracovat do konce roku. Bude mu v ročním vyúčtování uplatněna sleva na studenta ve výši 12 měsíců a nebo 9 měsíců.

Odpověď:

Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia, která vyjadřuje, zda jde o studium prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo o jejich kombinaci.

Jedná-li se o studium