Input:

Uplatnění osvobození od DPH

16.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC, plátci DPH. Ve zřizovací listině v hlavní činnosti máme mimo jiné bod, který zní: ... zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, prodeie a půičování fotograíií, kopií fotografii a kopií notových partů včetně kopií archiválií.

Nakoupili jsme propagační předměty s logem organizace, část je určená na