Input:

Uplatnění daňové úspory neziskových organizací

6.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Letos budeme kupovat klavír v hodnotě 370 000 Kč, který bude hrazený z investičního fondu, do kterého jsem si se souhlasem zřizovatel převedli prostředky 370 000 Kč z rezervního fondu (rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku ). Jedná se v tomto případě o čerpání daňové úspory?

Odpověď:

Dotazovanou problematikou se zabývaly dva Koordinační výbory (odborná jednání zástupců Finanční správy ČR a Komory daňových poradců ČR),