Input:

Úhrada zateplování objektu

7.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace. V říjnu začne probíhat zateplování objektu, které bude hrazeno z investic. Nyní byl zadán projekt. Chceme se zeptat zda projekt se má uhradit z investic nebo z provozních peněz a teprve po dokončení prací provést převod z investičního účtu.

Odpověď:

Investiční náklady se soustřeďují na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Do ocenění patří i projektové, průzkumné práce a další náklady na služby, které vymezuje § 55 odst.