Input:

Úhrada vstupní lékařské prohlídky

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO - základní škola. Je naší povinností proplácet zaměstnancům:

1. vstupní lékařskou prohlídku,

2. výpis ze zdravotní dokumentace,

3. výpis z trestního rejstříku?

Odpověď:

Odpovědi na Vaše otázky je možno nalézt především v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZS“). Dle ustanovení § 58 ZSZS obecně platí, že pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel,