Input:

Úhrada věcných nákladů na stravování žáků

25.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola, která má výdejnu a dováží obědy pro žáky od jiné ZŠ jiného zřizovatele. Kromě měsíční fakturace nám 1x ročně vystaví fakturu na věcnou režii. Je správně, že tuto fakturu platíme my jako škola, nebo by úhrada měla jít za zřizovatelem? Jaký právní předpis tuto problematiku upravuje?

Odpověď:

Úhradu věcných nákladů na stravování žáků jste samozřejmě povinni hradit vy jako škola. Jelikož však zřizovatel přispívá na váš provoz, v konečné