Input:

Úhrada služebních hovorů ze soukromých mobilních telefonů

25.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může PO zřízená ÚSC poskytovat paušální částku zaměstnancům na úhradu služebních hovorů ze soukromých mobilních telefonů? Pokud ano, jak stanovit paušální částku?

Odpověď:

Prováděcí právní předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky otázku paušálních náhrad neupravují. Obdobně to platí také v případě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který upravuje hospodaření PO a jejich vztahy