Input:

Úhrada škody

11.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvkové organizaci zřízené krajem byla způsobena škoda na majetku ve výši kolem 100 000 Kč, tj. přímá škoda na materiálu a o této skutečnosti byla vyrozuměna rozsudkem jménem republiky. Okresní soud rozhodl, že obžalovaný musí tuto částku uhradit organizaci. V současné době obžalovaný uhradil 1 000 Kč.

Celková škoda byla vyčíslena ve výši kolem 600 000 Kč a to v případě, že by se dala věc do původního stavu.

Organizace účtovala o částce 1 000 Kč do výnosů. Myslím si,