Input:

Úhrada nákladů na stravné

13.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

ZUŠ nakupuje stravenky pro své zaměstnance v hodnotě 50,-, 15,- platí zaměstnanci, 10,- z FKSP a 25,- z provozních nákladů, tj. z kapitoly, kde se odvádí školné od dětí. Ředitelka se dověděla, že z této kapitoly nemůžeme na stravenky čerpat, zřizovatel nedovolí čerpat z jejich kapitoly. Teď nevím, zda je správné čerpat z kapitoly školného (z této kapitoly čerpáme náklady na základní provoz školy). Náklady na elektřinu, plyn, vodu a jiné opravy majetku