Input:

Účtování vzorků potravin

22.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Do školní jídelny odebíráme potraviny z Makra, k nákupu dostaneme vzorky zdarma, které nejsou nikde proúčtované, vedoucí je na sklad příjme za cenu v nabídce, ale jak to zaúčtuji já v účetnictví? Účtujeme metodou B.

Odpověď:

Pokud jsou zdarma, pak byste je měla evidovat pouze na podrozvahových účtech, pokud jsou však spotřebovány, pak je to asi zbytečné. Pokud se však dostanou jako příjem do skladu a následně výdej za skladu do celkových obratů skladu, pak