Input:

Účtování výroby metodických materiálů

13.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V rámci grantového projektu OP VK byla vytvořena 3 metodická DVD po 500 kusech a 10 druhů metodických příruček po 500 ks. Celkové náklady projektu činí 4 mil. Kč, z toho:

- mzdové náklady 1,6 mil. Kč

- služby (DVD, příručky) 1.6 mil. Kč

- audit 80 tis. Kč

- nepřímé náklady (materiál, poštovné, poplatky atd.)

18 % = 720 tis. Kč

Tyto metodické materiály budou v letošním roce a dalších obdobích rozdávány pedagogickým pracovníkům. Ve výhledu je, že po