Input:

Učtování vykázané zdravotní péče

23.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Se zdravotní pojišťovnou máme uzavřen dodatek o vykazování zdravotní péče na paušál 90 000 Kč/měsíc. Skutečně poskytnutá zdravotní péče je ve výši 108 000 Kč/měsíc. Dostaneme k zaúčtování fakturu znějící na částku 108 000 Kč, zdravotní pojišťovně je odeslána přes portál faktura, kde je uvedena paušální částka 90 000 Kč a jako příloha je odeslána k-dávka s uvedením skutečně poskytnuté péče ve výši 108 000 Kč. Zdravotní pojišťovna nám uhradí vždy jen