Input:

Účtování úplaty za vzdělání - ZUŠ

23.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme ZUŠ - příspěvková organizace. Na začátku každého pololetí vybíráme od žáků úplatu za vzdělání, kterou účtujeme za celou školu předpisem podle přihlášených žáků a nastavené úplaty za vzdělání za 1. pololetí č. ú. 609/315(4/5 - září až prosinec), 384/315 (1/5 - leden následujícího roku). Platbu na bankovní účet nebo do pokladny č. ú. 241, 261/315. Od letošního školního roku máme doplňkovou činnost - přípravné kurzy (dle zřizovací listiny jsou