Input:

Účtování tvorby webových stránek

5.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak v PO zaúčtovat tvorbu webových stránek od externí firmy a dále pak jejich pravidelnou aktualizaci?

Odpověď:

Tvorba www stránek a jejich aktualizace je služba, která bude sledována na analytickém účtu k 518 – Ostatní služby. Pokud budou náklady na pořízení www stránky vyšší než 7 000 Kč, bude to drobný dlouhodobý nehmotný majetek a musí být zachycen na účtu 018 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Bude-li cena pod hranicí DDNM, pak bude na