Input:

Účtování stravného

22.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola - příspěvková organizace zřízená městem, máme darovací smlouvu pro konkrétního žáka na stravné, rodina tohoto žáka je sociálně slabá a bude nám poukázána finanční částka 7 000 Kč na účet školní jídelny. Dar jsme dali ke schválení zřizovateli. V darovací smlouvě je v účelu daru uvedeno: finanční dar na úhradu stravného pro žáka xxxxxx, každý měsíc bude hrazeno stravné na základě rekapitulace odebraných obědů výše zmiňovaného žáka v době jeho