Input:

Účtování přijetí a čerpání dotace

24.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola zřízená obcí. Na základě výzvy 56 MŠMT jsme získali dotaci v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Vzdělávání učitelského sboru. Termín plnění projektu je od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Finanční prostředky byly poukázány na účet školy prostřednictvím zřizovatele. Jak správně účtovat přijetí dotace a její čerpání?

Odpověď:

Účtování přijetí a čerpání dotace se odvíjí podle toho, kdy byly prostředky zaslány,