Input:

Účtování při smlouvě o sdružení pro veřejnou zakázku

11.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Veřejnou zakázku na poskytování soc. služeb získaly společnou nabídkou 2 organizace. Mají smlouvu o sdružení, kde vedoucí účastník sdružení zastupuje druhého na základě plné moci. Záloha přichází na jeho účet, část dle smlouvy posílá druhému účastníkovi, který předkládá vedoucímu účastníkovi za 3měsíční období vyúčtování. Vyúčtování zadavateli provádí poté vedoucí účastník sdružení za oba, přikládá celkovou fakturu skutečných