Input:

Účtování předpisu odvodu za porušení rozpočtové kázně

4.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace. Veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Žádali jsme zřizovatele o prominutí. Částka 50 000 Kč nám byla prominuta. Částku 5 000 Kč musíme uhradit do rozpočtu zřizovatele.

Transakci jsme zaúčtovali takto:

- předpis 542/349,

- odvod 349/241.

Na vyrovnání tohoto nákladu můžeme po schválení zřizovatele použít rezervní fond, nebo podle ČÚS 704 musíme?

Odpověď:

Postup účtování předpisu