Input:

Účtování pořízení stravenek

25.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak má příspěvková organizace správně účtovat o pořízení stravenek? Jak má rozúčtovat nominální hodnotu stravenky (ceniny), provizi (poplatek za zprostředkování) a dopravu?

Odpověď:

Tak jako každá jiná účetní jednotka. Koupi stravenek (nominální hodnotu) účtujete na účet 213 – ceniny (analytika stravenky) a na účet 321, tj. dodavatelé. Provizi (poplatek za zprostředkování) a dopravu účtujete na služby, tj. na příslušný analytický účet syntetického účtu 518.