Input:

Účtování pořízení majetku vlastní činností

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO, jak účtovat pořízení majetku vlastní činností s pořizovací cenou pod stanovenou hranici - 3000 Kč (materiál jsme zakoupili a vytvořili vlastní činností např. nástěnku)?

Odpověď:

Nákup materiálu budete mít na účtu 501 – Spotřeba materiálu, mzdové náklady a odvody  MD 521, 524. Vynaložené prvotní náklady se budou aktivovat a vzniknou tak druhotné náklady. Protože uvádíte cenu DM pod stanovenou hranicí, pak to bude majetek, který se bude