Input:

Účtování pořízení drobného majetku do 40 000 Kč

28.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat zůstatkovou hodnotu drobného dlouhodobého majetku, který jsem ještě v roce 2011 rozpouštěla do nákladů několik let - dle jeho životnosti. Například v roce 2010 jsme zakoupili počítač v pořizovací hodnotě 20 000 Kč. Byl vystaven protokol o zařazení do používání, kde bylo uvedeno, že se plánuje jeho životnost na dobu 4 let. Po dobu 4 let bych do nákladů (přes časové rozlišení) účtovala 5 000 Kč. K 31. 12. 2011 by mi zbývalo