Input:

Účtování podle ČÚS č. 703

18.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o radu, jak správně aplikovat požadavky níže uvedeného ČÚSu.

ČÚS č. 703 b.4.11 stanoví, že cit: „ příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 – výnosy příštích období.“

Rozumí se, že tato povinnost se vztahuje na transfery, jejichž účelem je výhradně pořízení zásob a nebo se jedná i o