Input:

Účtování ochranných pracovních pomůcek

24.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace a pro zaměstnance zajišťujeme ochranné pracovní pomůcky. Pořízení OPP účtujeme na účty 527/321. Skladnice tyto pomůcky přijímá na sklad a vede je na skladových kartách. Měsíčně předává do účtárny přehled o pohybu OPP. Na základě toho je v podrozvahové evidenci zaúčtován příjem na 902/999 a výdej zase opačným zápisem 999/902. K rozvahovému dni neúčtujeme o zásobách OPP. Je tento postup správný?

Odpověď:

Postup je správný.