Input:

Účtování obědů důchodcům

20.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je správné účtovat za poskytnuté obědy v doplňkové činnosti na účtu 311 - Odběratelé (jedná se o důchodce, kteří odebírají oběd na základě přihlášení a platí na účet nebo přes pokladnu)?

Odpověď:

Důchodci jsou pro školu již zákazníky, takže musíte účtovat přes pohledávky, a to jiné než za zaměstnanci. Můžete použít účet 315 - Jiné pohledávky z obchodního styku, účet 311 bych osobně moc nepoužívala v tomto případě, na tomto účtu se účtují vydané faktury. Pokud