Input:

Účtování o technickém zhodnocení budovy

23.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat technické zhodnocení budovy, které hradí zřizovatel ze svých finančních prostředků?? Jsme příspěvková organizace, kde zřizovatelem je krajský úřad.

Odpověď:

Technické zhodnocení, které není ukončeno a uvedeno v užívání, zůstává až do rozhodnutí o převedení do užívání na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to bez ohledu na to, zda jej hradíte z vlastních prostředků, nebo zda jej hradí zřizovatel ze svých finančních