Input:

Účtování o porušení rozpočtové kázně

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak účtovat o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. z pohledu ÚSC jako poskytovatele dotace? Jedná se o sankce nebo vratky dotací? Jakými paragrafy v účetních předpisech se máme řídit?

Odpověď:

Znění § 22 odst. 5 a 6, zákona č. 250/2000 Sb., ve kterých jsou popisovány postupy při porušení rozpočtové kázně (hlavně důvody a výše odvodů za její porušení), nevyvolává dojem, že by v případě těchto odvodů šlo o sankce. Jedná se vlastně