Input:

Účtování o nakoupeném materiálu

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace kraje (krajská knihovna) nakoupila v závěru roku 2016 oboustranné lepicí pásky, průkazky pro čtenáře a páskové cartridge (jednalo se celkem o 3 faktury v celkové výši 134 673,00 Kč). O pořízení těchto věcí účtovala na účet 381 s tím, že „věcně a časově souvisí až s rokem 2017, kdy byly fakticky použity“. Jak měla správně příspěvková organizace účtovat?

Odpověď:

O nakoupeném materiálu se neúčtuje na účet nákladů příštích období,