Input:

Účtování o náhrobcích v muzeu

1.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme muzeum, PO zřízena ministerstvem kultury.

Na základě smlouvy o dílo jsme nechali zhotovit dva náhrobky, každý v hodnotě 70.000,- Kč. Náhrobky jsou zabudovány na pozemku muzea. Jeden z nich je hrazen z vlastních prostředků (z fondu reprodukce majetku), na druhý náhrobek jsme obdrželi finanční podporu -investiční dotaci od městského úřadu. Jak postupovat při účtování, jak zařadit tento majetek, zda se pomníky účetně odepisují a jak zaúčtovat