Input:

Účtování o dotaci

27.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dostaneme dotaci z MŠMT+EU: Šablony z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 1 166 304 Kč, nyní záloha 699 000 Kč, realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019. Lze účtovat 241/374, 374/346, 346/672 a jak na konci roku? Musí se zveřejnit v registru smluv? Smlouva není, máme rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Odpověď:

Při přijetí finančních prostředků zaúčtujete přijatou zálohu ve výši 699 000 Kč (účty 241/374), podle výše realizace v roce 2017