Input:

Účtování neoprávněně čerpaných státních prostředků

16.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše PO řízená krajem obdržela v r. 2002 státní dotaci ISPROFIN na dlouhodobý majetek. V r. 2009 proběhla kontrola čerpání této dotace FÚ a bylo zjištěno, že čerpání neproběhlo dle zadaných podmínek. FÚ vystavil platební výměr na odvod prostředků do SR a platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně. Jak účtovat oba předpisy? A v případě, že žádost o prominutí obou částek nebude akceptována, jak proúčtovat jejich úhradu, popř.