Input:

Účtování nákupu on-line publikace

13.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme ZŠ zřízena obcí. Jak správně zaúčtovat platbu za on-line knihu? Po zaplacení faktury dostaneme heslo a můžeme rok on-line knihu používat. Jedná se o službu - účet 518?

Odpověď:

V dotazu neuvádíte pořizovací cenu on-line knihy. Protože však licenci na užívání takové knihy máte zakoupenu jen na jeden rok, není splněna jedna z podmínek pro zařazení knihy jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek (viz § 11 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) nebo jako