Input:

Účtování na účtech 311 a 315

17.2.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená obcí. Zajímá mě účtování na účtech 311 a 315. Jakým způsobem mám klíčovat jednotlivé pohledávky k 31. 12. 2009 a jaký je rozdíl v používání těchto účtů?

Odpověď:

Obsah položky aktiv „B.II.1. Odběratelé“ vymezuje ustanovení § 22 odst. 1 písm.a) vyhlášky. Vykazují se zde částky pohledávek za odběrateli v oblasti soukromoprávních vztahů. Encyklopedie zabývající se výkladem práva uvádějí mj., že v soukromoprávních vztazích se jedná o vztahy