Input:

Účtování inženýrských sítí

15.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na jaký účet zaúčtovat úhradu Podílu na oprávněných nákladech za připojení nového odběrného místa podle Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce )?

Odpověď:

Vše podstatné kolem tzv. elektrické přípojky je stanoveno v § 45, energetického zákona (č. 458/2000 Sb.), včetně určení vlastníka této přípojky (ten, který uhradil náklady na její zřízení) v odst.4 výše zmíněného