Input:

Účtování finančního daru

26.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO a dostali jsme do pokladny finanční dar na nákup koberce. Jak máme tento dar účtovat?

Odpověď:

V odpovědi na Váš dotaz je třeba se nejdříve seznámit s platnými předpisy, které se o peněžních darech zmiňují. Na prvém místě je třeba jmenovat § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., kde je uvedeno, že dar může příspěvková organizace přijmout pouze se souhlasem zřizovatele.

Na druhém místě je nutné se zmínit o ustanovení § 30 téhož zákona, které ve