Input:

Účtování dotací

20.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování dotací a vyplácení stipendií pro učně.

Dotaz:

Prosím o informaci, jak účtovat dotace a vyplácení učňovských stipendií.

Odpověď:

V odpovědi předpokládáme, že působíte jako příspěvková organizace zřízená ÚSC a v účetnictví postupujete podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

a) postupy účtování o dotacích
Postupy účtování o dotacích,