Input:

Účtování dotace z evropských fondů

8.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená krajem. Obdrželi jsme investiční dotaci na pořízení dlouhodobého majetku v rámci grantu na rok 2010, 2011 spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF, ne od ÚSC. Jak postupovat při zaúčtování příjmu této dotace, jejího čerpání, odepisování?

Odpověď:

Při podání žádosti o tuto dotaci se podle ČÚS 703 zaúčtuje na podrozvahovém účtu podmíněná pohledávka ze vztahů k prostředkům EU MD 941 – D 999.

Přijatou investiční dotaci v rámci grantu