Input:

Účtování dlouhodobých pohledávek a závazků

9.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme střední škola, PO, zřizovatelem je kraj. Jak se správně účtuje na účty dlouhodobé pohledávky 462, 464, 465, 468, 469 a dlouhodobé závazky 451, 452, 454, 455, 458, 459?

Odpověď:

Postup účtování v případě poskytnutých dlouhodobých záloh lze nepřímo dovodit z ustanovení § 19 vyhlášky č. 410/2009 Sb. O předpisu pohledávky se neúčtuje. Vyhláška uvádí, že v položkách aktiv rozvahy se vykazují poskytnuté zálohy.

Obdobně platí v případě přijatých